Aan welke service heeft uw marketingmachine behoefte?

 

Merkpositionering

Marketing gaat in de eerste plaats om het leggen van verbindingen tussen mensen en merken, hoe klein of groot het merk ook is. Dit geldt zowel B2C als B2B en on- en offline. Met een doeltreffende boodschap en de inzet van de juiste media wordt het mogelijk een start te maken met verbinden. Eerst de doelgroep boeien, dan bewegen en dan binden.

Om een boodschap aan de doelgroep te laten aankomen, zal deze moeten aansluiten bij de identiteit van het merk. Op welke wijze wordt het merk gepositioneerd in de markt? Welk verhaal vertelt het merk, waar gelooft ze in? Waarom doet ‘het merk’, wat ze doet? Waarom zou je het merk kopen?
 

Strategie

Waar ga je naartoe met je bedrijf? Het antwoord op deze vraag zegt eigenlijk, wat je wilt bereiken met het bedrijf. We formuleren aan de hand van de toekomstwens samen met de opdrachtgever de doelstellingen. Daarna bepalen we de marketingstrategie om deze doelstellingen te realiseren. De vertaling naar een concreet plan met de inzet van communicatiemiddelen volgt daarna.

Creatieve proposities

Waarom koopt een klant bij jou? Als je daadwerkelijk waarde toevoegt met je aanbod. Hoe beter en scherper je boodschap is, hoe eerder je die waarde kunt overbrengen. Graag creëren we een unieke en herkenbare proposities voor het bedrijf, product of dienst. Samen vertalen we meetbare marketingdoelstellingen naar een campagne met in te zetten on- en offline instrumenten en de daarbij horende boodschap. Een belangrijke fase hierbij is de meting en evaluatie van de resultaten. Heeft de investering in energie en geld ook het beoogde effect of moeten we bijsturen?
 

Van concept tot creatie

Je hebt een goed zakelijk idee, een nieuw product of een nieuwe dienst bedacht. Je voelt dat dit een echte kans is. Hoe ga je dit aan de markt vertellen? Wij denken graag mee vanaf het prille begin. We zetten je idee om naar een concreet concept. Dit creatieve concept vormt het vertrekpunt voor het bedenken van een nieuwe naam en een eigen gezicht. Daarnaast formuleren we effectieve strategie, waarin we jouw nieuwe ‘bedrijf’ positioneren op de markt en voeren deze strategie via een marketing actieplan ook uit.